Kinderoefentherapie

•    Mijn kind valt zo vaak
•    Mijn kind is onhandig
•    Het handschrift van mijn kind is slordig en onleesbaar
•    Mijn kind beweegt houterig en gespannen
•    Het fietsen en zwemmen lukt niet
•    Mijn kind is angstig bij het bewegen
•    Mijn kind heeft moeite met gymmen, sporten
•    Mijn kind houdt niet van knutselen, tekenen en knippen

De meeste ouders maken zich wel eens zorgen om hun kind. Soms op basis van eigen observaties, soms na signalen van anderen, bijvoorbeeld de leerkracht op school. Hoe weet je of je zorgen terecht zijn? Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo.

 

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Bewegen is essentieel in de ontwikkeling van een kind. Ze grijpen, kruipen, bouwen, rennen, klimmen, voetballen en fietsen. Bewegen is behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. Maar dat kinderen vrolijk huppelen, springen en spelenderwijs van alles ontwikkelen is niet vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als andere kinderen, of zijn angstig als het op spelen aankomt.

 

Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten, soms is er een afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de diagnose DCD. Ook bij diagnoses als NLD, ADHD, Autisme, PDD-Nos en dyslexie kunnen motorische problemen voorkomen.

 

Tijdens de basisschoolperiode leert je kind veel nieuwe vaardigheden zoals fietsen, zwemmen en schrijven. Bij de meeste kinderen gaat het aanleren hiervan vanzelf. Soms vinden kinderen het moeilijk om bepaalde activiteiten goed uit te voeren, hoe hard ze hun best ook doen. In dat geval kunnen wij helpen !

 

Kinderoefentherapie helpt kinderen met motorische problemen  en laat ze plezier beleven aan bewegen. Wij sluiten tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan bij ons tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond. Het plezier heeft een positieve uitwerking op de motorische ontwikkeling en het zelfvertrouwen van  je kind.

 

Onderzoek en behandeling
Na aanmelding bij ons wordt aan  jullie als ouders/verzorgers en aan je kind gevraagd met welke activiteiten het moeite heeft. Vervolgens wordt het motorisch func¬tioneren van je kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stellen  wij een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt met de ouders besproken zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden.

 

Tijdens de behandeling oefenen wij samen met je kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor je kind (weer) plezier heeft in bewegen in een lichte en vrolijke oefenruimte met behulp van oefenmateriaal. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandel periode evalueren wij het motorische functioneren van het kind regelmatig . met de ouders/verzorgers en andere betrokkenen zoals leerkrachten.


Meer informatie kunt u vinden op www.kinderoefentherapie.nl